Saturday, 18 April 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή" (ακαδημαϊκό έτος 2015-2016)Εκ μέρους της Γραμματείας του ΠΜΣ "Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή", σάς κοινοποιώ την ακόλουθη ανακοίνωση:


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Με χαρά σας ενημερώνουμε  για τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 του νέου καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή, του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σας προσκαλούμε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το αντικείμενο, τους στόχους, το πρόγραμμα σπουδών, την αίτηση συμμετοχής και τα λοιπά στοιχεία του προγράμματός μας στη σελίδα μας
https://aegean.academia.edu/PostgraduateProgrammeArchaeologyoftheAncientEasternMediterraneanGreeceEgyptNearEast,
και να γίνετε μέλος την νέας ακαδημαϊκής μας κοινότητας!"

Μαρία Τσαμούρη
Γραμματεία ΠΜΣ "Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή"
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο "Δήμητρα", Λεωφ. Ρόδου-Καλλιθέας, 85100 Ρόδος
Τ: 22410 99340, 6973683784 | Email: rhodes_pms_eastarch@aegean.gr


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Πληροφορίες για το νέο, καινοτόμο ΠΜΣ έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μσογειακών Σπουδών και στον ιστότοπο της Αιγυπτολογικής Ομάδας Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Monday, 15 September 2014

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου!


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΠΣ) για την «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του ιδίου τμήματος, όλων των τμημάτων που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία εξάμηνα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: α) δια ζώσης μαθήματα/συναντήσεις μία φορά το μήνα) και β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 19 Σεπτεμβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, ή στείλτε τα ερωτήματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Rhodes_PMS_EastArch@aegean.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 99340-1, 22410 99338, 6944945907 και 6945556253 (καθημερινά, 10:00-13:00).

Sunday, 31 August 2014

Γνωρίστε την Αιγυπτιολογία μέσα από τα καινοτόμα επιμορφωτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου!

 

Τρίτος χρόνος λειτουργίας των καινοτόμων, εξ' αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων "Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά και Παπυρολογία" και "Αρχαία Αίγυπτος και ο Κόσμος της Ελληνικής Αρχαιότητας: διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις"

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τους ακόλουθους συνδέσμους: 


Για όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν έως τις 10 Σεπτεμβρίου ισχύει ειδική έκτπωση 10%, η οποία λειτουργεί αθροιστικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπτώσεων (έως και 25%).  

Σας περιμένουμε για ένα μαγικό ταξίδι γνώσης στην αρχαία Νειλοχώρα με την εγγύηση της ενδεκαετούς εμπειρίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην έρευνα και διδασκαλία του αρχαίου Αιγυπτιακού πολιτισμού!!!
 

Friday, 2 May 2014

Workshop: Defining "foreignness" in the Early Iron Age Mediterranean - Northwestern University, Chicago, 9 May 2014


NORTHWESTERN UNIVERSITY
Department of Art History
DEFINING “FOREIGNNESS”
IN THE EARLY IRON AGE MEDITERRANEAN
May 9, 2014, Norhtwestern University, Library Forum Room
Organized by Ann C. Gunter
Bertha and Max Dressler Professor in the Humanities


SPEAKERS

  • Catherine Saint-Pierre Hoffmann (Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques[ANHIMA], University of Paris I): "Greek sancturies and the question of the "oriental" presence".
  • Panagiotis Kousoulis (Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean): "Defining "egyptianisation" and "orientalisation" in the religious motifs and popular beliefs of Archaic Greece: the case of Aegyptiaka reconsidered".
  • Carolina López-Ruiz (Department of Classics, The Ohio State University): "Indegenious and Pheonician identities in the western Mediterranean: the case of Tartessos".


RESPONDENTS
  • Johannes Haubold (Classics and Ancient History, Durham University)
  • Erik von Dongen (Department of Modern Languages and Classics,Saint Mary's University, and Administrator and Editor,Melammu Project Website and Database)
  • Persis Berlekamp (Department of Art History, University of Chicago)

This event is made possible by the generous support of the Myers Foundations and the Department of Art History.


For more information, click here.