Saturday, 28 September 2013

Έναρξη μαθημάτων Αιγυπτιακών Ιερογλυφικών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 
 
Μετά την περσινή, πολύ επιτυχημένη διεξαγωγή του Προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης "Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά: σύγχρονη και ολοκληρωμένη διδασκαλία της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας και γραφής" από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πρόγραμμα προσφέρεται εκ νέου φέτος.
 
Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οι επιμορφούμενοι/ες θα μυηθούν στον μαγευτικό κόσμο των ιερογλυφικών συμβόλων και της αρχαίας αιγυπτιακής γραμματείας και θα εξερευνήσουν σημαίνουσες πτυχές της αιγυπτιακής σκέψης και κοινωνικής πρακτικής. Τα εβδομαδιαία μαθήματα βασίζονται σε πρωτότυπο ψηφιακό υλικόηλεκτρονικές βάσεις ιερογλυφικών επιγραφών και στο διαδραστικό λεξικό αιγυπτιακών λέξεων (flashcards) που έχει αναπτύξει η Αιγυπτολογική Ομάδα Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη διαδραστική μάθηση και διδασκαλία. Μέσω ενός ειδικού λογισμικού σχεδιασμού των ιερογλυφικών συμβόλων και λέξεων, οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να γράφουν, σχεδιάζουν και μεταγράφουν ιερογλυφικά σύμβολα και λέξεις.
 
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ' Αποστάσεως ηκετρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία των επιμορφούμενων. Ομως συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω του συτήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος ή της Διδακτικής Ενότητας, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ' αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.
 
Γνωρίστε τη γλώσσα και σοφία των αρχαίων κατοίκων της Νειλοχώρας με την εγγύηση της δεκαετούς εμπειρίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην έρευνα και τη διδασκαλία του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού!

Έναρξη 1ου Κύκλου: Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου (εισαγωγική συνεδρία) και 7 Οκτωβρίου 2013 (έναρξη μαθημάτων)

Ιστοσελίδα Προγράμματος για πληροφορίες και εγγραφές:
 

Thursday, 26 September 2013

JEA Editor-in-Chief - expressions of interest sought


The Journal of Egyptian Archaeology has been the flagship publication of the Egypt Exploration Society since its inauguration in 1914. As the Journal approaches its 100th issue The Trustees are seeking to appoint a new Editor-in-Chief to ensure it remains at the forefront of publishing in Egyptology and Egyptian archaeology whilst meeting the challenges posed by open-access and the transition to a mixed print and digital environment.
 
The successful candidate will be an Egyptologist with a strong background in a broad range of Egyptological and archaeological topics, a proven track-record of producing high-quality research, and appropriate publishing or editing experience. The role will include:
 
-- Checking that submissions are suitable for JEA
-- Arranging for peer review via two academic referees, one or both of whom may be drawn from the Editorial Board
-- Evaluating peer reviewers' reports, and, in consultation with the Editorial Board where appropriate, making the decision as to whether or not to publish based on their advice
-- Relaying the decision and advice to the contributor
-- Liaising with the editors of the Society's other publications to ensure co-ordination across the full range of titles and series
 
At the outset the new Editor-in-Chief will also, with the Society's Director, assemble an international Editorial Board of scholars, to provide the necessary expertise across the full range of specialisms
within Egyptology. The Society plans to review the Journal's editorial policy alongside that of its other publications during 2014 to ensure that it can maintain its leading role in Egyptological and archaeological scholarship for many years to come, and the successful candidate will be expected to play a guiding role in this.
 
The Editor-in-Chief will report to the Society's Director and will be paid an honorarium of c. £3-5,000 per volume.
 
Potential candidates are invited to submit an expression of interest to the Director, Dr Chris Naunton, by e-mail (chris.naunton@ees.ac.uk), no later than 12pm (BST) on Friday 18 October.
 
For further information about the Journal please see

Monday, 16 September 2013

Postdoctoral Research Associate in Egyptology - Brown University

Position Title: Postdoctoral Research Associate in Egyptology and Ancient Western
Asian Studies

Location: Brown University, Providence, RI 02912

Position Type: Faculty

Position Description: The Department of Egyptology and Ancient Western Asian Studies at
Brown University invites applications for a Postdoctoral Research Associate in Assyriology, Egyptology, or the material culture of Egypt or Ancient Western Asia. Candidates whose research interests complement those of current faculty are particularly encouraged to apply. The successful candidate will be appointed for one year beginning on 1 July 2014. Postdoctoral Research Associates are expected to pursue their own research and publications and are required to teach an undergraduate level course one semester and a graduate level course the other. Postdoctoral Research Associates are also expected to participate in the academic life of the department: for example, by involvement in research seminars and counseling graduate students in their research.

Qualifications: Candidates should have received their PhD from an institution other than Brown University after 1 July 2009.

Application Instructions: Candidates should submit a curriculum vitae, the names and addresses
of three referees, and a letter of application detailing their research and teaching interests and explaining how they would fit into the department to https://secure.interfolio.com/apply/22328 before 1 December 2013. Candidates should have received their PhD from an institution other than Brown University from 1 July 2009 onward and have the PhD in hand by 30 June 2014 at the latest.

Equal Employment Opportunity Statement: Brown University is an EEO/AA employer. Minorities and women are encouraged to apply.

Friday, 13 September 2013

Υποτροφίες από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών


L’EfA attribue chaque année une soixantaine de bourses, pour une durée d’un mois, exceptionnellement pour une durée supérieure. Il est possible de bénéficier de deux bourses de l’EfA pendant la durée de la thèse, pas obligatoirement sur deux années consécutives.
 

Conditions de candidature

Les candidats doivent être inscrits en Doctorat et poursuivre des recherches nécessitant un séjour en Grèce et se rapportant à l’un des domaines suivants : préhistoire et protohistoire égéenne ; monde hellénique antique, hellénisme et espaces où il s’est diffusé aux époques médiévale, moderne et contemporaine.
 
Ils présentent un projet de travail précis et argumenté, correspondant à la durée demandée et impliquant des recherches en bibliothèque à Athènes et/ou sur le terrain et/ou justifiant d’un séjour sur l’un des sites où s’exerce l’activité scientifique de l’EfA.
 

Candidatures (date limite : 15 octobre 2013)

Les dossiers de candidature doivent comprendre :
– une fiche de candidature,
– un curriculum vitae,
– une description de la recherche entreprise pour le doctorat*,
– un projet de travail détaillé pour la durée de la bourse sollicitée*,
– un rapport motivé du professeur dirigeant les recherches du candidat et éventuellement d’autres recommandations.
* ces pièces, d’une longueur de 10 000 caractères (espaces compris) maximum chacune, seront rédigées en Français
 
L’envoi des dossiers de candidature se fait par voie électronique, pour le 15 octobre au plus tard :
 
– la fiche de candidature est à saisir en ligne sur le site internet de l’EfA
http://www.efa.gr/Formation/Bourses/form_bourses_efa.htm à partir du 10 septembre
 
– les autres documents sont à envoyer par courrier électronique à l’adresse secretariat.dir_etudes@efa.gr.
 
Un accusé de réception est envoyé peu après le 15 octobre.
 

Sélection des boursiers

La commission des bourses se réunit et rend son avis sur chaque dossier avant la fin du mois de novembre. La liste des boursiers retenus est approuvée par le conseil scientifique qui se réunit à la fin du mois de novembre. Tous les candidats sont informés par courrier électronique des résultats de la sélection.
 

Modalités de séjour

Les boursiers reçoivent une allocation forfaitaire (voir le barème ci-après), destinée à couvrir leurs frais de transport et de séjour (hébergement et nourriture). S’ils le souhaitent et dans la mesure des disponibilités d’accueil, les boursiers peuvent être hébergés à la Maison des hôtes à Athènes. Cet hébergement est payant pour tous (12 € par nuit).
Afin de gérer au mieux le potentiel d'accueil de la Maison des hôtes et de la bibliothèque, les dates d'arrivée et de départ des boursiers sont calées sur le début et la fin de chaque mois. En début de séjour, tous les boursiers sont invités à participer à une réunion d'accueil et d'information.
 
NB : les bénéficiaires d'une bourse en poste dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent demander à scinder en deux leur séjour, pour le faire correspondre avec des périodes de vacances scolaires.
 
Pendant leur séjour, les boursiers ont accès libre et permanent (24 h / 24) à la bibliothèque. Ils peuvent également se rendre, si leur recherche le nécessite et en fonction des possibilités d’hébergement dans les maisons de fouilles, sur l’un ou l’autre des sites archéologiques où s’exerce l’activité de l’EfA.
 
L'EfA n'assure pas les bénéficiaires d’une bourse durant leurs déplacements et leur séjour en Grèce. Ils sont donc invités à se renseigner auprès de leur compagnie d’assurance et de leur Mutuelle pour avoir connaissance avant leur départ de la couverture et de l'aide dont ils bénéficient à l'étranger en cas de maladie ou d'accident.
 

Montants des mensualités

Le montant des mensualités de bourse a été fixé par le Conseil d’Administration du 1/12/2008 :

Boursiers avec traitement
ou titulaires d’un contrat doctoral
Boursiers sans revenus fixes
710 €uros le premier mois
960 €uros le premier mois
310 €uros le mois suivant
560 €uros le mois suivant
NB : les boursiers résidents et salariés dans des pays à faible niveau de vie
sont assimilés aux boursiers sans revenus fixes

 

Rapport

Dans le mois qui suit la fin de leur séjour à Athènes, les boursiers sont tenus d’adresser à la Direction des Études un rapport (trois pages maximum) sur leur activité dans le cadre de leur bourse.
Ce rapport est transmis pour information à leur Directeur de Thèse.