Teaching

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

(2003 έως σήμερα)

 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 • Εισαγωγή στην Αιγυπτιακή Αρχαιολογία (Introduction to Egyptian Archaeology)
 • Αιγυπτιακή Αρχαιολογία Ι: Τοπογραφία - Αρχιτεκτονική (Egyptian Archaeology I: Topography - Architecture)
 • Αιγυπτιακή Αρχαιολογία ΙΙ: Κοινωνικές και Θρησκευτικές Δομές (Egyptian Archaeology II: Social and Religious Structure)
 • Αιγυπτιακή Αρχαιολογία Ι: τα Μεγάλα Βασίλεια (Egyptian Archaeology I: from the Old to New Kingdoms)
 • Αιγυπτιακή Αρχαιολογία ΙΙ: Ύστερη και Ελληνορωμαϊκή Περίοδος (Egyptian Archaeology II: Late and Greco-Roman Periods)
 • Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά (Middle Egyptian)
 • Αρχαία Αιγυπτιακή Γραμματεία (Ancient Egyptian Literature)
 • Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής (Near-eastern Archaeology)
 • Αρχαιολογία της Μεσοποταμίας (Archaeology of Mesopotamia)
 • Συστήματα Γραφής της ΝΑ Μεσογείου (Writing Systems of SE Meditarranean) [με Ε. Καραντζόλα]

PAIDEIA Study Abroad Programme - University of the Aegean and University of Connecticut (2010 έως σήμερα)

 • History of the Ancient Eastern Mediterranean
 • Minoan and Mycenean History and Archaeology
 • History and Archaeology of Ancient Greece

Πρόγραμμα Erasmus, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • Αναπληρωτής τμηματικός υπεύθυνος (2011 έως σήμερα)
 • Τμηματικός υπεύθυνος (2008-2011)
 • Υπεύθυνος Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας (2004-2008)

Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών

 • Γρηγόρης Κοντόπουλος (2014 έως σήμερα), The Egyptian diplomatic system in the Late Bronze Age Mediterranean beyond the terms of "brotherhood" and "equality": the Egyptian "abandonment" of power and aspects of pharaonic identity and kingship.
 • Ηλέκτρα Αποστολά (2009 έως σήμερα), Υβριδικές δαιμονικές μορφές στην Αίγυπτο και τον Αιγαιακό Κόσμο κατά τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. (Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2007-2013 χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και εθνικές πηγές) 
 • Παύλος Αντωνάτος (2006-2012), Ερμηνευτική των μορφών της Φαρανωικής Αιγύπτου: συμβολή στη μελέτη των ανθρωπίνων στάσεων και κινήσεων.
 • Ελένη Τσάτσου (2006-2011, Η σχέση της μαγείας με τις μυστηριακές λατρείες της Ελληνορωμαϊκής Εποχής (Τμήμα Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επόπτης: Καθ. Π. Παχής).
 • Ahmed Khalaf Allah Safina (2009-2010), Scenes and texts of the interior northern, southern and western walls in Esna temple in the Roman Period (Fayum University).
 • Mona Gabr Abdel-Naby Hussein (2007-2008), Styles of male costumes in Egypt during the Greco-Roman period (Cairo University).

Επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

 • Arianna Sarco, Κτερίσματα από την Ανατολική Μεσόγειο στους τάφους των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επόπτης: Καθ. Α. Μαζαράκης-Ανιάν).
 • Μυρτώ Παπουτσάκη, Οι απεικονίσεις των κοσμημάτων στις τοιχογραφίες της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (Πανεπιστήμιο Κρήτης, επόπτρια: Καθ. Ίριδα Τζαχίλη).
 • Ηλέκτρα Αποστολά, Damnatio memoriae στους τάφους του Κχερούεφ και Πιουμρέ στη Θηβαϊκή νεκρόπολη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επόπτρια: Καθ. Ε. Μαντζουράνη).
 • Αμαλία Συνοδινού, Εικονογραφία και Συμβολισμός της Γάτας στην Αίγυπτο και τη Μινωϊκή Κρήτη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επόπτρια: Καθ. Ε. Μαντζουράνη).

 

Επίβλεψη προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

 • Σταυρούλα Παπαδάκη, Τα αρχαία Αιγυπτιακά στο γλωσσολογικό περιβάλλον της ΝΑ Μεσογείου: μια δομειολειτουργική προσέγγιση
 • Jose Javier Perez Betancourt, Θεοποίηση των Φαραώ κατά την 18η, 19η και 20η Δυναστεία.
 • Αλεξία Δούκαρη, Πολιτική Ιδεολογία και φύλο στην αρχαία Αίγυπτο: οι περιπτωσιολογίες της Χατσεψούτ και Νεφερτίτης.
 • Πολυχρόνης Καραθανάσης, Αποτρεπτικές τελετές στην αρχαία Αίγυπτο.
 • Χριστίνα Αντωνιάδου, Θέματα χρονολόγησης της Αιγυπτιακή δυναστικής ιστορίας κατά τη 2η χιλιετία μέσα από την εξέταση συγκεκριμένων αρχαιολογικών και γραπτών πηγών.
 • Γρηγόρης Κοντόπουλος, Αυτή δεν είναι η Αίγυπτος': Ιστοριογραφία και Κλασικοί συγγραφείς.
 • Χριστίνα Χαλκίτη, Διαρθρώνοντας τη Θρησκεία: σχέση αρχιτεκτονικής πρακτικής και θρησκευτικής ιδεολογίας στην Ελληνορωμαϊκή Αίγυπτο.
 • Ευαγγελία Καψαλάκη, Οι αλλοεθνείς στην Αιγυπτιακή γραμματεία και τέχνη του Μέσου και Νέου Βασιλείου.
 • Δήμητρα Δημητρίου, Κύπρος και ΝΑ Μεσόγειος κατά την Εποχή του Χαλκού: εμπόριο, διπλωματικές σχέσεις, ανταλλαγές.
 • Ηρακλής Παναγιωτόπουλος, Τελετουργική διάσταση της ναϊκής εικονογραφίας και αρχιτεκτονικής: η περιπτωσιολογία των ναών του Άμμωνα-Ρα στο Καρνάκ και το Λούξορ.
 • Μιχάλης Μπάρκας, Ο μάγος ως θεός: η θεϊκή μεταμόρφωση του μάγου κατά τη διάρκεια αποτρεπτικής τελετής στην αρχαία Αίγυπτο.
 • Μυρτώ Παπουτσάκη, Εμπόριο και εξωτερικές σχέσεις της Αιγύπτου και Μεσοποταμίας κατά την Εποχή του Χαλκού.
 • Παναγιώτης Κοντόλαιμος, Εμπόριο σφραγίδων στο Αιγαίο και την Εγγύς Ανατολή.
 • Μελίνα-Καλλιόπη Κολιάδη, Αρχαιολογική και αρχαιομετρική μελέτη του ναού του Σέθου Α΄ στην Άβυδο της Αιγύπτου.
 • Κωνσταντίνα Χιρμπάκη, Η αντίληψη της κόλασης σύμφωνα με την αρχαία Αιγυπτιακή ταφική κοσμοθεωρία.
 • Σπυριδούλα Πανταγιά, Οικιστική αρχιτεκτονική στο Αιγαίο και τη ΝΑ Μεσόγειο: οι περιπτώσεις της Κνωσσού και Τελ ελ-Αμάρνα. 

No comments: